Τρίτη 16 Απριλίου 2019

30 ΔΗΜΟΤΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ Κ.Η.Φ.Η. ΚΟΥΚΛΙΩΝ


 
 Τριάντα δημότες εξυπηρετεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Πωγωνίου που λειτουργεί στην Τ.Κ. Κουκλιών, προσφέροντάς τους υπηρεσίες φροντίδας, ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης.
Το Κ.Η.Φ.Η. λειτουργεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και φιλοξενεί ηλικιωμένους κατά τη διάρκεια της ημέρας αποτελώντας, πέρα από χώρο στήριξης των δημοτών, και διέξοδο για το οικογενειακό περιβάλλον που εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στην φροντίδα των ηλικιωμένων.

Σε ένα ευχάριστο και όμορφο περιβάλλον, οι ωφελούμενοι της δομής λαμβάνουν νοσηλευτική φροντίδα, ικανοποιούν τις πρακτικές ανάγκες διαβίωσης και συμμετέχουν σε προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

«Βασική μας προτεραιότητα ήταν, είναι και θα είναι η στήριξη και ενίσχυση των δημοτών μας. Το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μία δομή με πολλαπλούς στόχους που προσφέρει στήριξη τόσο στους ωφελούμενους όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον» δήλωσε ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κων/νος Καψάλης.
Στη δομή απασχολούνται μία κοινωνική λειτουργός, μία νοσηλεύτρια, μια Επιμελήτρια Πρόνοιας, μία καθαρίστρια και ένας επίκουρος βοηθός ηλικιωμένων.

«Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παραμονή των ατόμων 3ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και στη διατήρηση της οικογενειακής συνοχής. Είναι μια δομή ιδιαίτερα ευχάριστη χάρη στο προσωπικό αλλά και στους ωφελούμενους που αποδεικνύουν ότι η όρεξη για ζωή δεν έχει ηλικία» σημείωσε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Σιούτης. 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΤO  «ΚΕΝΤΡO ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ»
Καλούνται τυχόν ωφελούμενοι  (άτομα που μπορούν και δικαιούνται να τους παρέχονται υπηρεσίες από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Πωγωνίου να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά συμμετοχής.
Οι ωφελούμενοι θα επιλεχθούν με μοριοδότηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άνωθεν Πρόγραμμα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής απo  16/04/2019 έως και  10/05/2019.
Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη  Δομή: ΚΗΦΗ Δήμου Πωγωνίου, Κουκλιοί Πωγωνίου, τηλ.:2653091288
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που έχει αναλάβει τη φροντίδα του (διατίθεται στη Δομή.)
2.  Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι ωφελούμενοι/νες είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς.
3. Αντίγραφο Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος για το τρέχον οικονομικό έτος.
4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
5. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο ωφελούμενος/η είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος ( κινητικά, νοητικά, ψυχικά).
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ωφελούμενοι δε λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλο Κέντρο (παρέχεται στη δομή)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Α. Κριτήρια και μοριοδότηση
                                                 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1.       Κατάσταση Υγείας
Πλήρως  αυτοεξηπηρετούμενος/η
(κινητικά- νοητικά- ψυχικά)
4
Μερικώς αυτοεξηπηρετούμενος/η
(κινητικά- νοητικά- ψυχικά)
6
Μη   αυτοεξηπηρετούμενος/η
(κινητικά- νοητικά- ψυχικά)
10
2.       Εισόδημα
Κάτω από το όριο της φτώχιας
15
Πάνω  από το όριο της φτώχιας
10
3.       Οικογενειακή Κατάσταση
Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η
5

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων η οποία δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα οι ωφελούμενοι δε θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.
Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για το έτος 2018 ορίζεται σε 4.560 € για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά το 0,5 για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 για κάθε παιδί κάτω των 13 ετών. Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.
Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης από τη Δ.Α. ή κατά την ημερομηνία της έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του  ΚΗΦΗ προς τα ωφελούμενα άτομα, έχουν δημοσιευτεί από την ΕΛΣΤΑΤ νέα επικαιροποιημένα στοιχεία, το κριτήριο προσδιορίζεται ανάλογα.
Ο Δικαιούχος βαθμολογεί και κατατάσσει τους ωφελούμενους σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, με βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και στη συνέχεια τους επιλέγει με βάση τον αριθμό της δυναμικότητας της δομής (ΚΗΦΗ). Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του ανωτέρω πίνακα εντός τριών (3) ημερών από τη γνωστοποίησή του, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου του Δικαιούχου.ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.